סיור וירטואלי

להפעלת הסיור יש ללחוץ על הקישור במרכז המסך לאשר הורדה ולאחר מיכן הפעלה וסיום.
התנועה בסיור מתבצעת בצורה קלה בעזרת מקשי המקלדת.